Wie zijn wij

Doelstelling
De Stichting Borstkanker Verwendag organiseert jaarlijks, in de maand oktober, een luxe en complete wellness-verwendag voor (ex-)borstkankerpatiënten in Nederland. De Stichting en het bestuur zetten zich belangeloos in. Het doel van deze dag is om zo’n 250 tot 300 vrouwen een ontspannende en zorgeloze dag te bieden met een compleet wellness arrangement.

Wij stellen het bestuur graag aan u voor:

De bestuurssamenstelling
Secretaris: C.G.J. Nijtmans
Penningmeester: M.P.E. Schraven-Hendriks
Voorzitter: K.P.M. de Veer
Bestuurslid: A.C.W.M. Vugts-Pittens

Bekijk hier de statuten:
Statuten Stichting Borstkanker Verwendag

ANBI
De Stichting Borstkanker Verwendag is aangemeld bij de ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en kent geen winstoogmerk.

Naam van de instelling: Stichting Borstkanker Verwendag
Het fiscaal nummer: 856615845
IBAN nummer: NL29 INGB 0007 3537 47
Correspondentieadres: Hoogveldseweg 41, 5451 AA Mill

Lees hier de Staat van baten en lasten 2018 van Stichting Borstkankerverwendag.